Guide: 6 steg til opprettelse av en WordPress blogg

Jeg har valgt å ta for meg en guide til WordPress da det er den mest populære blogg plattformen i verden bestående av 27 prosent av alle verdens blogger. Daglig opprettes det 500 nye nettsider i WordPress. Denne guiden er en enkel steg for steg oppskrift på hvordan man som nybegynner oppretter en WordPress- blogg.

Steg 1:

Det aller første man må gjøre er å gå inn på nettsiden: www.wordpress.com. Da vil dette bilde være det første du møter.

Lysbilde1

Trykk deretter på ”Get Started” øverst i høyre hjørnet i bilde.

Steg 2:

Lysbilde2

I dette steget gir wordpress deg mulighet til å velge mellom ulike nettplattformer, men da dette er en guide til opprettelse av en blogg velger du første alternativ markert i rødt.

Steg 3:

Lysbilde3

Avhengig av hvilken stil du ønsker på bloggen din velger du et tema som passer din stil.

Steg 4:

Lysbilde4

I dette steget lager du et passende navn for din blogg. Dette er ditt domene. Et eksempel på dette er: www.eksempel.com

Steg 5:

Lysbilde5

For å logge inn på din bruker trenger du et personlig brukernavn og passord. Fyll ut dette i feltene over.

Steg 6:

Lysbilde6

 

Du har nå opprettet bloggen. For å publisere ditt første innlegg trykker du på ”write” øverst i høyre hjørne. Når du har gjort dette gir WordPress deg muligheten til å følge statistikken over aktiviteten på bloggen din.

Velkommen til WordPress – lykke til!

Nicolai Sten Jørgensen

 

Kilder

https://www.smallbusinessinternetmarketing.com.au/just-how-big-is-wordpress/

 

Musikkindustriens utvikling

Musikk har vært med å prege menneskets liv i utallige år, og utviklingen innen denne bransjen har vært revolusjonerende. Det hele startet med konserter av store komponister som Beethoven der folk kunne nyte musikken der og da, men det var ingen mulighet for lagring. Da musikken gikk over til å være et fysisk produkt gjennom platespillere og plater ble musikkindustrien først et tema.

Musikken ble igjen en immateriell tjeneste da radioen kom og skilte seg ut ved at det var en gode for allmennheten, der gratispassasjerer vanskelig kunne unngås. Det var likevel mulig å ta betalt gjennom lisenser.

I 1999 skjedde det noe helt nytt innen musikkbransjen, Napster muliggjorde flytting av musikkfiler over nett. Det var bare ett problem med dette: nemlig at det var fri flyt av musikk og de som eide den ikke fikk betalt.

Jeg husker selv at jeg lurte veldig på hvordan artistene kunne overleve økonomisk da CD salget begynte å rase.

Nye tider

 Skjermbilde 2017-04-19 kl. 17.10.32

I dag i 2017 er situasjonen en helt annen, der strømmetjenester som Spotify og iTunes er store aktører. Da jeg bruker disse tjenestene eier jeg ikke musikken, men kjøper tilgang til det jeg ønsker å høre.

Siden 1990 tallet har det vært en nedgang i inntekter for musikkbransjen ved bruk av blant annet iTunes, men den siste tiden har den økende andelen i antall betalende hos Spotify brukere kompensert for dette. Fra 2014 til 2015 var det en global salgsvekst på 3 prosent, og denne kurven stiger stadig ettersom bruken av smartphone og veksten av brukere fra de ulike strømmetjenestene bare har vokst siden dette. I september 2016 kunne Spotify juble over rundt 40 millioner betalende brukere, og den desidert største strømmestjenesten på markedet (E24).

Avslutningsvis vil jeg trekke frem at dagens strømmetjenester også kan ha noe av æren for en artists suksess. Ved at vi deler musikk vi liker til venner og kjente gjør at mange får øyne opp for blant annet ukjente artister de ellers kanskje ikke ville kommet over i like stor grad. Dette er noe jeg selv har erfart, og ser på som en positiv konsekvens av musikkindustriens utvikling.

Nicolai Sten Jørgensen

 

Kilder

”Det friksjonsfrie samfunn” av Arne Krokan (2015)

https://www.skagenfondene.no/nyheter-og-analyse/aktuelt/2016/oktober/nye-toner-i-musikkindustrien/

http://e24.no/digital/stroemmemarkedet/fremdeles-stoerst-paa-stroemme-markedet-spotify-melder-om-40-millioner-betalende-brukere/23794292

Uber – et resultat av delingsøkonomien

Delingsøkonomi er et økende fenomen i dagens samfunn. Dette kan ha sitt utspring i at vi lever i en overflod av materielle goder, og at vi nå har kommet til et punkt hvor vi ser gleden av å dele på disse godene. Det er fokus på å leie fremfor å eie. Forretningsideer som har kommet frem av delingsøkonomien er blant annet AirBnB og Uber. Sistnevnte er temaet for dette innlegget.

Hva er Uber?

Uber er en applikasjon som tilbyr en transporttjeneste. Det er et alternativ til taxi, men ingen taxitjeneste. Som kunde fungerer det slik at man legger inn sine kortopplysninger før man begynner å bruke applikasjonen, og fra da skjer betalingene elektronisk. Deretter kan man legge inn hvor man befinner seg, og hvor man ønsker at Uber skal kjøre deg. Prisen avhenger av etterspørsel og strekning. Men med tanke på at det ikke finnes noen minstepris og at uberen er i konstant bevegelse er det et billigere alternativ enn taxi.  På ubersjåførenes side, er dette privatpersoner som har gått gjennom ulike krav for å være godkjent som sjåfør. Plettfri vandel og god standard på bilen er eksempler på slike krav.

En unik funksjon ved uber, fremfor den ordinære taxinæringen er at både jeg som kunde, samt sjåføren kan gi tilbakemeldinger og rate vedkommende som sjåfør eller meg som kunde. Dette skaper etter min mening stor troverdighet.

File illustration picture showing the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign

Diskusjonen rundt Uber

Det er delte meninger om hva Uber faktisk er. Kritikerne ser på det som pirattaxi, mens entusiastene ser på det som et godt alternativ og konkurranse til taxinæringen, og som betaler skatt på lik linje med andre selskaper. Det er fremdeles ikke avklart om Uber kan sees på som ulovlig eller ei her til lands, men taxinæringen har tatt Uber til retten og anmeldt flere ubersjåfører.

Skal jeg se situasjonen ut fra taxinæringens ståsted kan jeg forstå at det kan virke som urettferdig konkurranse. Dette grunnet at taxisjåfører må ha løyve for å kunne kjøre passasjerer. Problemet er bare at fenomenet delingsøkonomi ikke er nedfelt i vårt gamle lovverk, og Uber havner derfor fort i gråsonen. Til tross for løyver er det likevel mye som taler for at Uber skal godkjennes fullt og helt. Både oss som forbrukere og samfunnet kan ha store fordeler av en slik utvikling. Dette i form av bærekraft, utnyttelse av ressurser og prisnivå. Og sist men ikke minst den viktige faktoren at Uber også har skaffet mange av våre nye landsmenn arbeid og sosialisering.

Det er ikke nødvendigvis riktig at taxinæringen skal få drive monopol på denne typen passasjertransport- og i mange tilfeller er konkurranse bra med tanke på at alle parter skjerpes og forbedres.

Nicolai Sten Jørgensen

Kilder

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/ytransport/loyver/id444316/

https://finanssans.no/uber

https://finanssans.no/delingsokonomi

 

Problemer jeg ønsker å løse

I dette innlegget skal jeg ta for meg et problem jeg ønsker å løse. Dette er en studentoppgave gitt av Karl Philip Lund som kom med påstanden ”Ikke spør unge hva de ønsker å bli når de blir store. Spør heller om hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de trenger for løse problemet”. Ved å stille seg dette spørsmålet kommer man frem til et mer konkret svar på hva man nettopp kan tenke seg å drive med, fremfor det diffuse rundt ”hva man skal bli når man blir stor”.

Etter å ha jobbet flere år innen klesbransjen er det spesielt et tema jeg mener er viktig å sette stadig mer fokus på. Dette går ut på å heller stille seg spørsmålet; Hvorfor er plaggene så billige? Fremfor det som ofte har vært vanlig å stille seg, nemlig; hvorfor er de så dyre?

Koordinator og butikksjef hos Karma gir en god oversikt over hvordan dette fungerer på sin Linkedin.

Skjermbilde 2017-04-19 kl. 11.15.08

Vi er i dag vant med at vi ser billige priser hos H&M, Zara og andre billige kleskjeder, der nye kolleksjoner blir lansert nærmest hver tredje uke. Hvordan kan dette forklares på en forsvarlig måte? I mange år har stadig flere klesprodusenter flyttet fabrikkene til utlandet, og i dag forgår hele 97% av klesproduksjonen utenfor Norges grenser.

Billige klær kan virke fristende for oss forbrukere, men denne såkalte ”fast fashion” fører med seg mange negative konsekvenser, spesielt for de ansatte fabrikkarbeiderne. Eksempler på dette er ekstremt dårlig timebetaling, i noen tilfeller tjener kvinner helt ned til 20 cent i timen. En annen faktor er sikkerheten til arbeiderne. I 2012 døde blant annet 300 fabrikkarbeidere i en brann i Pakistan, da sikkerheten ikke var ivaretatt.

Til tross for at det stadig har blitt mer fokus på barnearbeid ser vi fremdeles tilfeller av dette. Dette gjorde BBC- programmet ”Panorama” er dypdykk i, og resultatet var skremmende. Store kjente kleskjeder hadde 15 åringer i arbeid i hele 12 timers lange dager og betalingene var langt under minstelønn i Tyrkia, der undersøkelsen fant sted.

Konklusjon

For å kunne gjøre noe med denne situasjonen er det derfor viktig å sette fokus på nettopp dette. Tilfellene over er ofte kjent innenfor bransjen, men trolig ikke like godt blant forbrukere. Som forbruker selv vil jeg komme med noen punkter som jeg oppfordrer andre til å følge når man skal kjøpe seg noe nytt til garderoben:

  • Støtte lokale og nasjonale produsenter. Dette bidrar også til arbeidsplasser og er miljøvennlig i form av lite frakt.
  • Oppdatere seg på hvilke forhandlere som har fokus på arbeidsvilkårene til sine arbeidere.
  • Være bevisst og sjekke lables for hvor tingene kommer fra.
  • Tenke seg om en ekstra gang før man kjøper noe, trenger jeg faktisk dette?

Nicolai Sten Jørgensen

Kilder

http://stammen.no/studentoppgaver/hvilket-problem-onsker-du-a-lose

https://www.linkedin.com/pulse/instead-asking-why-so-expensive-ask-yourself-cheap-carol-chan?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B88OP%2BAjCMWG77r6Kdb86Zg%3D%3D

http://www.aftenposten.no/okonomi/BBC-Syriske-flyktningbarn-lager-klar-for-vestlige-kleskjeder-607400b.html

Vurdering av nettbutikken til “Vinmonopolet”

Oppgaven som går ut på å skrive en vurdering av en nettbutikk ble gitt av foreleser Karl Philip Lund som presenterte ulike vurderingskriterier. Jeg har valgt å ta for meg Vinmonopolets nettbutikk og har valgt ut kriterier som jeg mener er relevant for vurderingen av en slik type nettbutikk. Jeg tar for meg kriteriene separat med tilhørende terningkast, samt et samlet terningkast til slutt.

Førsteinntrykk
Nettsiders førsteinntrykk blir stadig mer viktig for forbrukere, da vi stadig handler mer på internett. Økt teknologi og større kunnskap innen grafisk design gjør at vi forventer mer av nettsidens utseende og funksjoner.
Førsteinntrykket dannes de første sekundene av besøket på nettsiden og det er derfor viktig at forbrukerne får tilstrekkelig med informasjon på denne korte tiden. Det sies å være tre vurderingskriterier for et slikt godt førsteinntrykk: Har jeg kommet inne på riktig sted? Hva kan jeg gjøre her? Og hvorfor skal jeg gjøre det her?

Har jeg kommet inn på riktig sted?

Skjermbilde 2017-04-18 kl. 20.17.00

Dette er det som møter meg da jeg går inn på Vinmonopolets nettside. Det første jeg legger merke til er logoen og navnet øverst til venstre og gir meg en bekreftelse på at jeg har kommet på rett sted. Deretter blir man eksponert for et bilde av mat i kombinasjon med en tekst som bekrefter at det er drikke som er fokus. Ser man derimot kun bilde uten tekst kan det virke noe misvisende.

Hva kan jeg gjøre her?
Øverst på siden vises en oversikt over ulike funksjoner som man kan benytte seg av og denne er lett å legge merke til. Søkefeltet er sentrert midt i bildet og fanger oppmerksomhet. Dette er spesielt viktig da denne typen kjøp med et så stort utvalg produkter har en stor fordel av individuelle søk.

Hvorfor skal jeg gjøre det her?
Denne typen nettbutikk er spesiell da man ikke får kjøpt tilsvarende varer andre steder i landet. Med dette utgangspunktet er det desto mer viktig å fremstå som en seriøs aktør overfor kunden, noe jeg får at inntrykk av at vinmonopolet lykkes med.
Terningkast: 5

Synlighet
Søk på ”Vinmonopolet” i Google gjør at vinmonopolets nettbutikk kommer høyest opp, dette er naturlig da det er snakk om et monopol. Søker man derimot på ”vin” kommer ikke nettbutikken opp i google i det hele tatt, mens ved søket ”kjøpe vin” synliggjøres vinmonopolets nettbutikk som nummer fire.
Gjøres det søk på navn på vin som eksempelvis ”Valpolicella ripasso 2014” kommer vinmonopolets side høyt opp på listen over søkeresultater. Ettersom det i all hovedsak er alkoholholdig drikke som vinmonopolet selger er synligheten rundt disse ikke merket med navn på førstesiden av nettbutikken, men man må derimot søke seg videre inn mot de ulike produktene, dette kan trolig forklares med strenge regler rundt markedsføring av alkohol i Norge.
Terningkast: 4

Brukervennlighet
Som nevnt over er nettbutikkens funksjoner oversiktlig satt opp øverst på nettsiden. Søkemotoren finner vi i sentrum av bilde og skiller seg fra mange andre nettbutikker da søkefeltet til tider kan være vanskelig å få øye på, noe som er svært positivt.
Under ”varer” kan man velge kategorier ut fra hvordan type vin man ønsker og hvor mange alternativ som finnes innenfor hver kategori. Det er også mulig å kategorisere etter hva slags mat man ønsker en passende vin til.
Nettsiden har også en funksjon som muliggjør å søke opp fysiske butikker rundt om i landet samt ”Finn ditt nærmeste Vinmonopol” som gjør det enkelt for forbrukeren.
Funksjonene ”Min side” og ”Favoritter” gjør det enkelt å få en oversikt over egen kundehistorikk og gjennomføre fremtidige kjøp. For å ha muligheten til å bestille varer krever vinmonopolet at man registrerer seg som bruker, og varen kan leveres i butikk, på posten eller på dør.
Når det gjelder bruk av nettbutikken på mobil har vinmonopolet lansert en applikasjon som gjør at formatet endrer seg og den blir mer brukervennlig.
Terningkast: 6

Skjermbilde 2017-04-18 kl. 21.28.45

Kjøpsprosessen
Som nevnt kreves det en brukerkonto for å kjøpe varer. Registering av en ny bruker krever en del informasjon, trolig grunnet vareutvalget i nettbutikken.
Vet man hvilken vare man er ute etter kan man enkelt søke opp denne spesifikke varen. Dersom man ønsker veiledning kan man velge blant annet priskategori, land og karakteristikk. Når varen er lagt i handlekurven velges leveringsmåte. Levering til ditt nærmeste fysiske vinmonopol er gratis, mens henting på posten eller levering på dør er mulig mot betaling. Terningkast: 5

Skjermbilde 2017-04-18 kl. 22.40.41

Kundetilfredshet og kundekommunikasjon

Det er ingen kommentarfelt fra andre brukere synlig i nettbutikken, men det er mulig å ”klikke” seg videre inn på deres facebook side for å se kommentarer fra andre forbrukere. Videre tilbyr vinmonopolet en chat portal som gjør det mulig for kundene å kommunisere med de ansatte mellom kl. 09.00 og 16.00 i ukedagene. Vil forbrukerne seg imellom utveksle erfaringer er dette altså ikke mulighet for i nettbutikken.
Terningkast: 3

Konklusjon og forbedringspotensialet
Vinmonopolet gir et helhetsinntrykk av profesjonalitet og nettbutikken er gjennomført. Det er enkelt for forbrukeren å navigere seg frem på siden og utføre søk. Ulike kategorier gjør det enkelt å ”sile ut” produkter for å komme frem til det beste alternativet for kunden. Et bredt utvalg av varer, samt ulike leveringsmuligheter er positivt.
Når det gjelder forbedringspotensialet kunne nettbutikken vært tjent med å ha et kundeforum der kundene kunne kommunisere og tipse hverandre ut fra egne erfaringer. Dette er med på å skape troverdighet overfor Vinmonopolet.
Totalt sett gir jeg vinmonopolets nettbutikk terningkast: 5

Nicolai Sten Jørgensen